086 556 1186

Sụn gà

140.000

Sụn gà

Đóng gói: 1kg net 600gr

Bảo quản: cấp đông

Chế biến: chiên nướng mắm