086 556 1186

Mực dẻo hai nắng

600.000

Mực dẻo hai nắng

Size: 4con: 630k, 6 con: 600k, 10-12 con: 580k

Bảo quản: hút chân không cấp đông

Chế biến: nướng, chiên