086 556 1186

Ba chỉ bò mỹ

200.000

Ba chỉ bò mỹ

Size: cuộn

Bảo quản: hút chân không cấp đông

Chế biến: lẩu, nhúng né, nướng